Výstavy

08.04.2019

Vernisáže a kulturní akce v tomto týdnu

V tomto týdnu si nenechte ujít vernisáž výstavy Valenta vs. Demek, Ledy Bourgogne, Jiřího Sorůvky, Vladimíra Boudníka a přednášku Joosta Grootense.

Valenta vs. Demek
9. 4. - 12. 5.
vernisáž 8. 4. od 18:00 v Galerii NTK

"Výstava konfrontující tvorbu českého exilového geometrického sochaře Rudolfa Valenty a mladého sochaře a pedagoga Petra Demka. Rudolf Valenta (1929-2015) rozvíjel svou tvorbu nejprve v kontextu československého umění, byl členem Klubu konkretistů. V roce 1970 opouští rodnou zemi a od roku 1974 se usazuje v Západním Berlíně, kde tvoří až do své smrti v roce 2015. Slovenský sochař Peter Demek (*1980) se po studiích na brněnské FaVU odstěhoval do Prahy, kde působí jako asistent v ateliéru K.O.V. Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Výstava představuje průřez tvorbou dvou autorů, u kterých přes generační propast můžeme vysledovat shodné přístupy - geometrizující morfologii, reduktivní tendence, práci s variabilitou, seriálním řazením, akcentaci materiálu. Autory koncepce jsou nezávislý kurátor a umělec Lexa Peroutka a kurátor Galerie NTK Milan Mikuláštík."

 

Více info ZDE:

Leda Bourgogne - In The Feelings Of My Shadow
10. 4. - 8. 6.
vernisáž 9. 4. od 18:00 v Jiri Svestka Gallery Prague

"Sólová výstava v Berlíně žijící umělkyně je velkoryse pojatou prostorovou instalací zahrnující malby, instalační prvky a zvuk. Evokuje atmosféru rozprostřenou mezi tělocvičnou, divadelní scénou a BDSM studiem. Ve svých komplexně vystavěných objektech Leda Bourgogne pracuje s náznaky historických postupů malby a asambláží, pohybuje se mezi rukodělností a používáním ready mades a nalezených materiálů. Rám a plátno jí slouží jako prostředek k poukazování na mocenské vztahy a nahodilost utváření identit. Ve své práci tematizuje předmětnost obrazu, jehož plochu a ostré hrany fetišisticky zahaluje vrstvami roztrhaných látek, latexu nebo nylonu. O své objekty láskyplně pečuje jako o trpící nenormativní těla. Ta jsou zároveň zraňovaná touhou, dopady společenských křivd i vypjatých emocí vyplavených z podvědomí, o nichž vypovídá také prostřednictvím svých básní a autorských textů."

Více info ZDE:

 

Joost Grootens: More Matter with Less Art
přednáška 9. 4. od 19:00 v Galerii Vi per

"Dnes, ve věku nadměrného množství dostupných informací (například na internetu), existuje potřeba formátů, které mohou jasně prezentovat obrovské množství informací a následně umožnit jejich spravování. Dobrým příkladem takového formátu je atlas. Studio Joost Grootens ve své práci zkoumá formát atlasu, jeho význam v digitálním věku a jeho uplatnění při zveřejnění map a nekartografických předmětů."

Více info ZDE:

Jiří Surůvka - Strašák
11. 4. - 6. 5.
vernisáž 10. 4. od 18:00 v Galerii Umakart v Brně

"Z dýmu Ostravy přiletí do Brna ten největší Batman! Jiří Surůvka se se svým obvyklým brutálním humorem zpovídá - kdo je jeho Strašák a proč?"

Více info ZDE:

Boudník
12. 4. - 11. 8.
vernisáž 11. 4. od 18:00 v Moravské galerii v Brně

"Osobnost Vladimíra Boudníka patří na poli české poválečné abstrakce k těm klíčovým. Výstava představuje umělcovy základní principy a přístupy k experimentální grafice a zároveň konfrontuje Boudníkovu tvorbu se současným uměním. Kromě uměleckých děl Vladimíra Boudníka se tak můžete těšit také na jména jako Jiří Černický, Jiří Skála, Pavel Mrkus, Matěj Al-Ali nebo Filip Turek a J. H. Kocman. Jedním z výchozích bodů je i připomenutí Boudníkovy výstavy, kterou v roce 1967 připravil Jiří Valoch pro Dům umění města Brna. K vidění budou rovněž archivní materiály jako korespondence nebo fotografie."

Víe info ZDE:

AuthorOrigoo