Výstavy

15.04.2019

Výběr vernisáží pro tento týden

V tomto týdnu si nenechte ujít zahájení sezóny v Holešovické šachtě, navštivte Galerii Ferdinanda Baumanna nebo kolektivní výstavu v Domu pánů z Kunštátu. Dvě zajímavé vernisáže nabízí také ostravská umělecká scéna.

Ondřej Maleček: Na shledanou

Galerie Ferdinanda Baumanna, Praha

15.4., více informací zde.

"...Současná malířská intervence ve vitrínách Galerie Ferdinanda Baumanna vychází z Ondřejových autorských ilustrací pro Noviny Na shledanou č.5. Původně však vznikly jako nová edice samolepicích siluet na ochranu ptáků před nárazy do skla. Jeho návrhy provedené černým akrylem na papír velikosti A4 zadání přesáhly a představují vrstevnatá autonomní díla. Některé zobrazují konkrétní předměty, jiné mají silný symbolický význam. Náměty mají zdroj kdesi hluboko v minulosti a mytologických obrazech. Do výběru se dostalo několik lebek, srp, kruh, piniová šiška, penis, brouk nebo ruka – symboly, které byly a jsou zdrojem nejrůznějších náboženství a kultů napříč všemi kontinenty."

NAM0R Y Y Y Y Y Y Y: T 1 C K L 3 T H E P 1 C K L 3

Holešovická Šachta, Praha

18.4., více informací zde.

"Namor Y. (*1988) je studentem Ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida a Milana Saláka na UMPRUM v Praze.
Jeho tvorba zahrnuje obrazy, sochy, instalace, spekulace, mystifikace, manipulace.
Zkoumá rozpouštění identity a nacházení autenticity v současné společnosti masově produkované originality v limitovaných sériích pro všechny.
Aktuální výstava Namora je především malířská a zaměřuje se na společenský statut jedince, jeho ego a sociální bubliny, ve kterých žijeme."

Vojtěch Kovařík: Krajiny svalů

Galerie Dukla, Ostrava

16.4., vice informací zde.

"Budoucí absolvent fakulty umění Ostravské univerzity reaguje ve svém díle nejen na prostorové dispozice galerie, ale hlavně na historický odkaz pasáže jako místa s naddimenzovanou exponovaností prezentace filmového média formou plakátů a upoutávek. Z odkazů filmové historie si všímá hlavně role a postavení hrdiny, kterou v užívaném způsobu tvorby - malbě, různě obměňuje, zdůrazňuje, naléhavě děsí i uvádí do absurdna. Záliba v hrdinských příbězích, od starých bájí po moderní popkulturu, je totiž v lidech přítomna od nepaměti. Hrdina zachránce nebo spasitel je historicky nedílnou součástí vývoje společnosti, přestože realita i popkultura často ukazují na pomíjivost jejich moci či rozporuplnost konání."

VDIFF

Dům pánů z Kunštátu

16.4., více informací zde.

"Výstava VDIFF představí čtrnáct umělců a umělkyň nastupující generace reprezentujících čtrnáct osobitých a vyhraněných přístupů k médiu obrazu. Vdiff (Visual diff) je termín z oblasti počítačového programování, který označuje způsob kontroly souborů pomocí vizuálního porovnání. Zvolený název má evokovat skutečnost, že výstava představuje malbu v době, kdy jsou počítače a digitální technologie každodenní realitou a tím pádem výrazně ovlivňují, jak a co vizuálně vnímáme. Záměrem je vytvořit spektakulární environment, v rámci něhož se budou obrazy přelévat do prostorových instalací a vytvářet vzájemné vizuální konfrontace, rozehrávat polemiku nad podobnostmi a rozdílnostmi zúčastněných umělců. Nejde o přehlídku jednotlivých individualit, ale o gesamtkunstwerk, společnou instalací malířů a malířek, zahlcující krajinu. Abstrakce se zcela samozřejmě potká s figurativností, exprese s řádem, monochromatičnost s divokou barevností. Dalšími častými prvky jsou brikoláž, multiplikace, zmnožení jako reflexe konzumní společnosti, popkultury, mediální reality, všeobjímajícího digitálního univerza reprezentovaného především internetem."

Dočasné struktury 6

PLATO Ostrava

17.4., více info zde.


Závěrečný cyklus celoročního projektu, ve kterém umělci budují funkční zázemí PLATO. Otevíráme stage pro performativní akce podle projektu amerického umělce Thana Husseina Clarka, prezentační prostor – displej – lotyšské umělkyně Darii Melnikové a zázemí edukačních programů umělce Martina Zeta.

AuthorOrigoo