Výstavy

10.12.2018

Výstavy a vernisáže v tomto týdnu

Jaké výstavy a vernisáže máte možnost navštívit tento týden? Tak například vernisáž Filipa Dvořáka One Second of Fight či vernisáž Juliany Höschlové - Aah, ooh. Ze skupinových výstav se bude konat například v galerii Kvalitář výstava Jany Bernartové, Václava Krůčka, Pavla Mrkuse - Minimal Difference či v galerii AMU výstava Barbory Fastrové a Johany Pošové: CHEAP ART.

 

Vernisáž výstavy Filipa Dvořáka One Second of Fight se bude konat ve středu 12.12. v Galerii Kritiků. 

"Výstava nese název Jedna vteřina zápasu. Tento zápas se vztahuje k biblickému příběhu o Jákobovi a jeho zápasu s andělem, který zachytil například Paul Gauguin ve svém ve výrazně červeném obraze Vidění po mši. Zde se však nachází série dvacetičtyř vyobrazení rozvalin gotických hradů či kostelů, stojících na vcholku hory, v noci, za úplňku.

Reference na historická období, v tomto případě gotika slouží Dvořákovi často jako romantizovaný symbol nebo vzpomínka na dávno zapomenutou velikost, vznešenost či jakýsi ztracený duchovní přesah.

Dnes se tato vizualita objevuje především v podobě polystyrenových kulis různých filmů a seriálů v žánru fantasy.
Gotické zříceniny na této výstavě jsou jednou realistické, někdy se tváří vizuálně současněji a jsou až téměř abstraktní, jindy jsou namalovány amatérsky nebo těžkopádně. Tento princip kdy ignoruje časovou posloupnost a staví vedle sebe eklekticky formy, obsahy či tušené obsahy, používá autor ve své práci často. Slouží mu jako nástroj při hledání něčeho co se nemění v závislosti na čase a kontextu, něčeho co stojí nad dějinami, něčeho stálého, pevného, pravdivého.

Stejně tak i zde. - Na okolnostech nezáleží, nic se nemění. Měsíc svítí. Zápas pořád trvá. Zápas člověka s Bohem, člověka sama se sebou, se svým svědomím. Niterný zápas probíhající během jedné sekundy ale i během tisíce let.

Série 24 drobných olejomaleb odkazuje k 24 snímkům za vteřinu, tedy frekvenci používané v pohyblivém obraze."

Více informací ZDE

 

Vernisáž výstavy Juliany Höschlové / Aah, ooh se bude konat v Galerii Ferdinanda Baumanna ve středu 12.12. Výstava nadále potrvá až do 11.1.2019

Více informací ZDE

 

 

Od 14. 12. 2018 do 15. 2. 2019 budete moci navštívit výstavu Jana Bernartová, Václav Krůček, Pavel Mrkus / Minimal Difference v pražské galerii Kvalitář. 

"Výstava tří autorů, Jany Bernartové, Václava Krůčka a Pavla Mrkuse se zabývá, prostřednictvím site-specific instalací, proměnou zrakové zkušenosti. Jednotícím tématem výstavy je vnímání jemných, lidským okem sotva postřehnutelných nuancí, jejichž výsledkem jsou minimální proměny v obraze."

Více informací ZDE 

 

Od 14.12.2018 do 27.1.2019 se bude konat v galerii AMU výstava Barbory Fastrové & Johany Pošové: CHEAP ART.

"Diskuse o nastávající environmentální krizi a s ní spojená témata udržitelného rozvoje, ochrany přírody a ekologie dnes pozvolna pronikají i do české kotliny. Ve společné tvorbě Barbory Fastrové a Johany Pošové je ovšem téma vztahu kultury a přírody, „přirozeného“ a „umělého“, rozvíjeno a zkoumáno dlouhodobě. Metodou i obsahem jejich výstavy Cheap Art pro Galerii AMU se tak stala recyklace. Umělkyně experimentují s tím, jak dalece ovlivní přípravu výstavy, její konečnou podobu i divácký zážitek z ní snaha o uvědomělý přístup – striktní využívání zbytkových či již použitých materiálů spolu s odmítnutím spotřeby elektrické energie.

Toto úsilí o snížení produkce a spotřeby (hmoty, energie) lze v základní rovině vnímat jako „cvičení“, v němž si samy umělkyně určují pravidla a hranice. Jde o široce srozumitelné gesto reagující na hyperkonzumní společnost, sféru umění nevyjímaje (přestože právě ta mechanismy spotřeby a plýtvání často pokrytecky zakrývá údajně kritickým diskurzem). Zároveň je tento výstavní projekt bezprostřední zkušeností a ukázkou selhávání, napětí a nejednoznačnosti při určování hranic, pakliže bereme na zřetel ekologická hlediska, ale současně hodláme nadále umělecky tvořit a vystavovat. Smyslem výstavy tak není předvést dokonale ekologický výsledek, ale spíš v praxi demonstrovat nesnadnost a paradoxy, které z takto nastaveného způsobu práce vyplývají."

Více informací ZDE

 

 

AuthorOrigoo