Zajímavosti

18.03.2019

Zlín – škola – umělec – projekty

Zlín, město proslulé baťovskou tradicí, díky které zažívalo architektonický i kulturní rozvoj, podpořil také rozvoj uměleckého vzdělávání. Již na konci dvacátých let minulého století se Tomáš Baťa zasloužil o vznik Zlínské školy umění soustředící se zejména na vzdělávání průmyslových výtvarníků. Pro druhou polovinu dvacátého století se stal signifikantní průmyslově orientovaný ateliér Zdeňka Kováře, jenž se nesl v hesle: „Zlín to byl design. Design, to byl Zlín,“ vzpomínají absolventi Katedry tvarování strojů a nástrojů.1 Od nového tisíciletí na baťovskou tradici navazuje Univerzita Tomáše Bati, od roku 2002 ve Zlíně působí umělecky zaměřená Fakulta multimediálních komunikací.

Photogether Gallery zdroj: photogether.org

Také ve Zlíně studenti přirozeně začínali vyhledávat prostory, kde by mohli prezentovat své práce mimo školní půdu. V roce 2010 byla založena v bývalém protiatomovém krytu Photogether Gallery. Do té doby město nedisponovalo podobným prostorem. Možnost vystavování nabízela pouze Galerie Dvanáctka v továrenském areálu Svit. Její program zahrnoval nejen výstavy, ale i přednášky a další kulturní aktivity. Kvůli vysokému pronájmu však zanikla. Dalším impulzem ke vzniku byl způsob vystavování studentských prací v budově školy. Prostory pro to nebyly vhodně uzpůsobeny a vše bylo instalováno spíše provizorním způsobem. Iniciativa založit galerii vzešla přímo od studentů Ateliéru reklamní fotografie. Koncept je soustředěn na její nezávislost a vzájemné pomoci organizátorů a kurátorů. „Byl postavený na dobrovolné práci účastníků, od natěračů po grafiky. Všechny práce vykonávali studenti sami, malovali jsme, uklízeli jsme, pomáhali instalovat či připravovali občerstvení. Nejvyšší podporou byl kýbl barvy ročně od fakulty. Dodnes nechápeme, jak se to dalo zvládnout,“ popisuje jeden z kurátorů Filip Beránek.2 Unikátnost tohoto prostoru otevřela možnosti pro vystavování jedinečných site-specific instalací nejen ateliérům zlínské fakulty, ale i dalším studentům z výtvarných fakult jako je například Brno či Ostrava.

Propojení společné práce studentů napříč městy Brno, Ostrava a Zlín se ukázala i při založení Galerie Garáž v roce 2012. Její koncept spočívá především v pořádání vernisážových akcí, takzvaných „činů“, ve smyslu jedinečné umělecké akce, performance odehrávající se v neopakovatelném čase a místě. Vytváří akce úzce spjaté s životem, v jeho různých podobách, ve spojení s myšlenkou život je umění, a proto také vernisáž se může konat každý den.3 V současné době galerie neprodukuje žádné výstavy.                   

 

 

Tíhnutí Zlína k designu je stále znatelné. Na pomezí designu a umění pracuje dvojice bývalých studentek Ivana Zuskinová a Lenka Mlynarčíková z ateliéru Design skla a Design obuvi na Fakultě multimediálních komunikací. Od roku 2014 spolupracují pod uměleckým názvem Angel&Devil. Fascinaci nacházejí právě v latexu, který se stává výchozím materiálem pro designové produkty, ale i malby, objekty a instalace. Avšak postupně v jejich práci nastal rozpor mezi uměleckým a designovým zaměřením, což způsobilo rozdělení se do dvou odlišných skupin.

Pohled do instalace Angel&Devil Design zdroj: http://angeldevildesign.com/

Studentský festival Zlin Design week nabízí pravidelně od roku 2015 týden v roce věnovaný designu. Festival přináší bohatý program zahrnující konferenci Design & marketing, přednášky, workshopy, PechaKucha Night, výstavy, instalace a další akce. Festival se odehrává v ulicích Zlína za podnětu studentů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati a podpory vedení fakulty a města Zlín. Na organizaci akce se podílí kolem šedesáti studentů. Do projektu se studenti snaží zapojit i méně známá, nově objevená místa a každým rokem program rozšiřovat a nabízet více možností pro návštěvníky a vytvářet ve městě platformu pro setkání lidí a vzájemnou interakci a také vzdělání v oblasti designu.

Ve městě se odehrávají jak aktivity „komornějšího“ charakteru přinášející nové možnosti studentům, pro jejich prezentování se veřejnosti a také konfrontaci s ostatními studenty. Další alternativou je zvláště designové směřování nabízející odkaz k osobnosti Tomáše Bati.

1. Zlínská umprumka (1959-2011): od průmyslového výtvarnictví po design. Editor Lada HUBATOVÁ-VACKOVÁ, editor Martina PACHMANOVÁ, editor Jitka RESSOVÁ. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2013, 79 s. ISBN 978-80-86863-65-8.

2. Emailová korespondence s Filipem Beránkem, absolventem FMK UTB a spoluzakladatelem Photogether Gallery, dne 3. 5. 2018.

3. Galerie Garáž [online]. [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: http://galeriegaraz.cz/idea.htm

AuthorVeronika Králíčková